Współpraca psychodietetyczna:

moduł żywieniowy

  • Pierwsza wizyta: wywiad żywieniowy i analiza nawyków żywieniowych poszerzone o psychologiczne aspekty aktualnych trudności żywieniowych
  • Praca nad celem żywieniowym w oparciu o dzienniczek żywieniowy lub inne narzędzia pomocne w zmianie nawyków żywieniowych 
  • Jadłospis na życzenie klienta (opcjonalny, nie stanowi podstawy współpracy) 
  • 50-minutowe wizyty kontrolne uwzględniające analizę składu ciała, ocenę postępów i bieżącą modyfikację zaleceń żywieniowych, edukację żywieniową i psychoedukację dotyczącą sfery emocjonalnej i poznawczej związanej z jedzeniem,  wsparcie w długotrwałym procesie zmiany nawyków żywieniowych, pracę nad wzbudzeniem i podtrzymaniem motywacji do zmiany, edukację na temat fizjologicznych i psychologicznych mechanizmów głodu i sytości
  • Obejmuje spotkania co 2 tygodnie, czas współpracy ustalany indywidualnie
  • Skierowana do każdego, kto chce zacząć zdrowo się odżywiać, ale napotyka różnego rodzaju trudności, by zmienić swoje nawyki żywieniowe i utrzymać zdrową relację z jedzeniem

wróć

wróć

Godziny i miejsce konsultacji

Poniedziałek: 7:00-14:00

ul. Gąsiorowskich 4/7
60-704 Poznań

Godziny i miejsce przyjęć

Wtorek 15:00-22:00

Czwartek 15:00-22:00

ul. Gąsiorowskich 4/7
60-704 Poznań

Godziny i miejsce przyjęć

Wtorek 15:00-22:00

Czwartek 15:00-22:00

ul. Gąsiorowskich 4/7
60-704 Poznań

Kontakt

tel.: +48737968069

E-mail:

kontakt@pracownia-psychodietetyczna.pl